Stanowisko FPP oraz ZPPM – uwagi do projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk 2697)

Lubin, 27 października 2022 r.

ZPPM / 54S / X / 2022
Dotyczy: uwagi do projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk 2697)

 

Szanowna Pani
Anna Moskwa
Minister Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Szanowny Pan
Marek Suski
Przewodniczący Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych
Poseł na Sejm RP

 

Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Pośle

W związku z trwającymi pracami nad ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk 2697) w załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk 2697). Uwagi zostały przygotowane przez Federację Przedsiębiorców Polskich. Związek Pracodawców Polska Miedź, jako członek tej organizacji działający w ramach Komitetu Energii i Środowiska FPP, wspiera jej działania wtym zakresie

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.

Beata Staszków

Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach działalności Komitetu Energii i Środowiska przygotowała uwagi do projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk 2697).

Stanowisko FPP oraz ZPPM – uwagi do projektu ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (druk 2697) znajduje się w załączeniu