Stanowisko FPP – Pakiet rozwiązań regulacyjnych umożliwiających zaangażowanie przemysłu w rozwój OZE

Federacja Przedsiębiorców Polskich w ramach działalności Komitetu Energii i Środowiska przygotowała propozycje rozwiązań dotyczące Pakietu rozwiązań regulacyjnych umożliwiających zaangażowanie przemysłu w rozwój Odnawialnych Źródeł Energii.

Koszty energii elektrycznej stanowią kluczowy element wpływający bezpośrednio na konkurencyjność przemysłu, a szczególnie przemysłu energochłonnego. Niestety w Polsce wciąż utrzymują się bardzo wysokie hurtowe cen energii elektrycznej, szczególnie widoczne na tle Unii Europejskiej. Taki stan rzeczy wynika ze specyfiki polskiego systemu energetycznego opartego głównie na wysoce emisyjnych węglowych  jednostkach wytwórczych. Ostatnie wzrosty cen uprawnień do emisji CO2 do poziomu ponad 50 EUR/tCO2 doprowadziły do wzrostu hurtowych cen energii elektrycznej o ponad 60% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, do poziomu 350 zł/MWh. Tak wysokie ceny energii elektrycznej są nie do utrzymania z punktu widzenia odbiorców przemysłowych.

Sektor przemysłowy widzi pilną potrzebę rozwoju lądowej energetyki wiatrowej i jest gotów bezpośrednio zaangażować się w ten rozwój. W tym celu konieczne są jednak zmiany legislacyjne, które odblokują potencjał rozwoju lądowych farm wiatrowych oraz umożliwią włączenie przemysłu w rozbudowę mocy wytwórczych OZE.

Konieczne zmiany – postulaty
 

  1. Złagodzenie zasady 10H, dzięki czemu zostanie odblokowana możliwość rozwoju nowych wiatrowych mocy wytwórczych.
  • Niezbędna jest możliwie najszybsza, skuteczna i rzeczywista liberalizacja tzw. ustawy odległościowej pozwalająca na powstawanie nowych mocy z poszanowaniem opinii lokalnych społeczności.
  1. Usprawnienia procedur administracyjnych dotyczących procesu inwestycyjnego oraz przyłączeń do sieci farm wiatrowych.
  • Niezbędne są zmiany prowadzące do przyspieszenia procesu inwestycyjnego i umożliwiające przyłączenie nowych mocy w jak najkrótszym czasie.
  1. Preferencje dla odbiorców przemysłowych zaangażowanych w rozwój mocy OZE.
  • Należy stworzyć otoczenie regulacyjne umożliwiające odbiorcom przemysłowym rozwój jednostek OZE, także w sytuacjach, w których jednostka wytwórcza zlokalizowana jest w innym miejscu niż miejsce poboru energii.

Stanowisko będzie przedstawione na posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego (zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy).
Szczegóły są zawarte w załączonym dokumencie.
Serdecznie dziękujemy Podmiotom Członkowskim za wkład, zaangażowanie i przedstawione uwagi.