Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie drugiego lockdownu

Przekazujemy stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie drugiego lockdownu.
Organizacje przedsiębiorców zrzeszone w Radzie Przedsiębiorczości apelują do rządu o niewprowadzanie drugiego lockdownu. Polska gospodarka wciąż zmaga się z bardzo poważnymi konsekwencjami pierwszego zamknięcia, zaś przywrócenie tak daleko idących obostrzeń nieuchronnie doprowadziłoby do licznych upadłości firm oraz utraty miejsc pracy.
Rada Przedsiębiorczości w trzecim kwartale 2020 roku działa pod przewodnictwem Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) i jej Przewodniczącego Marka Kowalskiego.