Stanowisko ZPP oraz ZPPM – uwagi do projektu ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (druk 868, UD230)

Lubin, 8 grudnia 2022 r.

ZPPM / 58S / XII / 2022
Dotyczy: uwagi do projektu ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (druk senacki: 868; UD230)

Szanowna Pani
Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Szanowny Pan
Jan Filip Libicki
Przewodniczący Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
Senator RP

Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Senatorze

W związku z trwającymi w Senacie RP pracami nad projektem ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (druk senacki: 868) w załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do tego aktu prawnego (UD230 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). Uwagi zostały przygotowane przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP). Związek Pracodawców Polska Miedź, jako członek tej organizacji wspiera jej działania w tym zakresie.

Projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów trafił do Sejmu 3 listopada 2022 r., zaś 16 listopada został przyjęty przez Sejm znaczącą większością głosów. Obecnie trwają nad nim prace w Senacie. Projekt tej ustawy zakłada wprowadzenie bardzo istotnych i postulowanych od dawna rozwiązań w zakresie wykorzystania systemów elektronicznych przy zawieraniu licznych umów, w tym o pracę i cywilnoprawnych.

Projekt ustawy zakłada, że do 2025 r. zostanie uruchomiony system teleinformatyczny umożliwiający zawieranie (oraz zmianę i rozwiązywanie) licznych umów na gotowych wzorach. Co więcej będzie można tego dokonać za pomocą podpisu zaufanego bądź osobistego. Umowy takie będą przechowywane w systemie. Rozwiązanie to będzie zintegrowane zarówno z portalem praca.gov.pl jak i biznes.gov.pl.

W ten sposób będzie można zawrzeć umowy o pracę, zlecenie, o świadczenie usług, oraz umów uaktywniające (czyli zawierane między rodzicami a opiekunkami dzieci). Możliwe będzie również łatwe zawieranie umowy o pomoc przy zbiorach. Co istotne pracodawca lub zleceniodawca musi być w tym przypadku mikroprzedsiębiorcą, rolnikiem lub osobą fizyczną.

Co bardzo istotne system ma zawierać funkcjonalność pozwalającą na zgłaszanie tych umów do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i automatyczne naliczanie należnych składek i podatków.

Stanowisko ZPP w sprawie projektu o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (druk sejmowy: 2766, druk senacki: 868) znajduje się w załączeniu