stanowisko ZPPM – Konsultacje Ministerstwa Finansów – uwagi do projektu rozwiązań prawnych Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Legnica, 19 kwietnia 2024 roku

ZPPM / 12S / IV / 2024
Dotyczy: Konsultacje projektu rozwiązań dot. KSEF
Znak sprawy: PT7.8165.62.2024

 

Szanowny Pan
Jarosław Neneman
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Finansów

Szanowny Panie Ministrze,
Szanowni Państwo

W związku z ogłoszeniem konsultacji projektu rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w załączeniu przesyłamy uwagi, propozycje i postulaty Związku Pracodawców Polska Miedź do dokumentów przekazanych w konsultacjach publicznych obligatoryjnego KSeF w dniu 03.04.2024 roku

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od niemal 28 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministerstwo Finansów projektu rozwiązań prawnych w zakresie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), a także decyzję o przesunięciu jego wdrożenia w związku ze zgłaszamy wcześniej problemami z jego funkcjonowaniem.

Bardzo pozytywnie oceniamy fakt, iż wskazane rozwiązania są wynikiem konsultacji z pracodawcami i przedsiębiorcami, podczas których zebrano wiele cennych praktycznych informacji dotyczących systemu.

Zwracamy się z prośbą o wzięcie pod uwagę zaprezentowanych w załączonej tabeli uwag oraz przedłożonej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektów KSeF. Jesteśmy otwarci na dyskusję merytoryczną dotyczącą modyfikacji projektowanych zapisów na dalszym etapie prac legislacyjnych.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostajemy z wyrazami szacunku

 

Marta Wisłocka
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich oraz opracowań własnych Związku Pracodawców Polska Miedź.