stanowisko ZPPM proj. rozp. MKiŚ ws zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (nr 849 w Wykazie MKiŚ)

Lubin, 12 lipca 2022 r.

ZPPM / 36S / VII / 2022
DP-WOPIII.0220.23.2022.AW

 

Szanowna Pani
Anna Moskwa
Minister Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Szanowna Pani Minister

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych (nr 849 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Klimatu i Środowiska), z dnia 30.06.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 5.07.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku

Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.