Stanowisko ZPPM – projekt rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie (183)

Lubin, 21 kwietnia 2022 r.

ZPPM / 20S / IV / 2022

Szanowny Pan
Andrzej Bittel
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Infrastruktury

 
Szanowny Panie Ministrze
 

W załączeniu przesyłam uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic z drogami i ich usytuowanie (nr 183 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury) z dnia 15.02.2022 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 18.02.2022 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości.

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostaję z wyrazami szacunku.

Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Uwagi szczegółowe znajdują się w załączeniu
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.