stanowisko ZPPM – Przepisy UE dotyczące materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – konsultacje Dyrektywa 2014.28.UE

Lubin, 1 czerwca 2023

ZPPM / 17S / V / 2023

European Commission
Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
DG GROW – GROW.F.2. – Ecosystems I: Chemicals, Food, Retail: Bioeconomy, Chemicals & Cosmetics
1049 Bruxelles/Brussel
Belgium

Ocena aktu prawnego – zaproszenie do zgłaszania uwag: Ref. Ares(2023)3139848 – 04/05/2023
Inicjatywa (tytuł oceny): Przepisy UE dotyczące materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – ocena

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź: ocena Dyrektywy 2014/28/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

 Inicjatywa (tytuł oceny): Przepisy UE dotyczące materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – ocena – Ref. Ares(2023)3139848 – 04/05/2023

 Związek Pracodawców Polska Miedź, działając w imieniu podmiotów członkowskich, deklaruje gotowość włączenia się w prace nad oceną Dyrektywy 2014/28/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w ramach inicjatywy: Przepisy UE dotyczące materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego – ocena

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza około 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa
i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Uważamy, iż obowiązujące zapisy Dyrektywy 2014/28/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (wersja przekształcona), Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 1.  ), transponowane do prawa krajowego Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań bezpieczeństwa dla materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, są klarowne i skuteczne w zakresie realizacji stawianych przed Dyrektywą celów, tj.:

  • spełnienia przez wyroby zasadniczych wymagań bezpieczeństwa, ocenianych na podstawie norm zharmonizowanych
  • swobodnego przepływu towarów w ramach krajów UE
  • identyfikacji i identyfikowalności wyrobów

Naszym zdaniem, aktualnie obowiązujące zapisy są wystarczające, adekwatne do obecnych potrzeb oraz spójne z innymi aktami prawnymi. Uważamy, że opieranie się wyłącznie o przepisy krajowe jest wbrew zasadzie wolnego handlu i stanowi niepotrzebną barierę wejścia, co w przypadku wspólnoty gospodarczej nie powinno mieć miejsca.

Stanowisko zostało przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich oraz opracowań własnych Związku Pracodawców Polska Miedź.