stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (RD734)

Lubin, 14 sierpnia 2023 r. ZPPM / 27S / VIII / 2023 Znak pisma: DGWiŻŚ-5.0210.27.2023 Szanowny Pan Marek Gróbarczyk Sekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury Szanowny Panie Ministrze Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłamy uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (nr RD734 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów) z dnia 27.06.2023 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 3.08.2023 r. Nasze uwagi mają na celu doprecyzowanie niektórych zapisów zawartych w projekcie. Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza ponad 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców. Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Infrastruktury projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. W naszej opinii cenne jest wyeliminowanie trudności praktycznych w interpretacji aktu prawnego a także uproszczenie systemu opłat za usługi wodne. Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości. Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostajemy z wyrazami szacunku Marta Wisłocka Prezes Zarządu Związku Uwagi do projektu rozporządzenia znajdują się w załączeniu Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź oraz opracowań własnych