Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu inwestycji w ramach C2.2.1 Krajowego Planu Odbudowy

Legnica, 14 czerwca 2024 roku

ZPPM / 21S / VI / 2024
Znak sprawy: DP.MC.WL.0211.16.2024

Szanowny Pan
Piotr Romanowski
Naczelnik Wydziału Krajowego Planu Odbudowy
Departament Projektów i Strategii
Ministerstwo Cyfryzacji

Szanowny Panie Naczelniku, Szanowni Państwo

W imieniu Związku Pracodawców Polska Miedź zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dot. planowanych konkursów w 2024 roku ramach inwestycji C2.2.1 Krajowego Planu Odbudowy.

Celem inwestycji C2.2.1 jest wsparcie organów prowadzących szkoły (w tym prowadzących kształcenie zawodowe) oraz placówek oświatowych w finansowaniu ich indywidualnych potrzeb inwestycyjnych w zakresie rozwoju cyfrowego środowiska prowadzonej działalności, przekraczających minimalne wymagania określone w standardach wyposażania szkół
w infrastrukturę̨ cyfrową.

W ramach rewizji KPO zaplanowano utworzenie laboratoriów sztucznej inteligencji (AI) oraz laboratoriów nauk przyrodniczych, technologii, inżynierii i matematyki (STEAM) w 16 000 polskich szkołach.

Ze względu na fakt, że do Związku Pracodawców Polska Miedź należą również podmioty z sektora edukacji i szkolnictwa oraz JST z Zagłębia Miedziowego, tj. organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe, prosimy o przedstawienie informacji, które umożliwią odpowiednie przygotowanie się do planowanych naborów.

1) Jaki docelowo będzie wyglądał model wdrażania nowego instrumentu – pracowni AI/STEAM
w ramach programu KPO?

2) Czy będzie z góry znany budżet na jedną pracownię? Czy kwota wsparcia będzie taka sama, niezależnie od wielkości szkoły czy organu prowadzącego (np. gminy)?

3) Czy ze wsparcia będą mogły skorzystać również prywatne podmioty (niepubliczne szkoły)?

4) Czy wsparcie/instrument będzie skierowany wyłącznie do szkół podstawowych czy do szkół ponadpodstawowych np. liceum, technikum?

5) Jaki będzie dokładnie harmonogram wdrażania instrumentu? Od kiedy zacznie się nabór wniosków?

6) Czy dofinansowanie będzie wynosiło 100%. Czy może będzie wymagany wkład własny od szkół?

7) Jak będzie wyglądać kwestia trwałości po zakończeniu projektu/finansowania?

8) Która instytucja będzie odpowiedzialna za prowadzenie naborów i ocenę wniosków?

Z góry dziękujemy za odniesienie do pytań. Osobą kontaktową w tej sprawie z ramienia ZPPM jest Pan Rafał Szkop, tel. 603 177 338, e-mail: szkop@pracodawcy.pl

Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostajemy z wyrazami szacunku

Barbara Zwierzyńska-Doskocz
Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu
Związek Pracodawców Polska Miedź