Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (157)

Lubin, 15 grudnia 2023 r. ZPPM / 35S / XII / 2023 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa Szanowni Państwo, W załączeniu przesyłamy uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (nr 157 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej) z dnia 29.11.2023 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 1.12.2023 r. Analiza projektu rozporządzenia i załączonych dokumentów (uzasadnienie, OSR) pozwoliły nam na przygotowanie przedstawionych w załączeniu uwag i wniosków. Zwracamy się z prośbą o wzięcie ich pod uwagę. Jesteśmy otwarci na dyskusję merytoryczną dotyczącą modyfikacji projektowanych zapisów na dalszym etapie prac legislacyjnych. Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości. Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostajemy z wyrazami szacunku Anna Melska Wiceprezes Zarządu   Uwagi do projektu rozporządzenia znajdują się w załączeniu Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich oraz opracowań własnych Związku Pracodawców Polska Miedź.