Stanowisko ZPPM – uwagi do projektu rozporządzenia MZ w sprawie standardów organizacyjnych POCT (nr MZ 1432)

Lubin, 31 maja 2023 r. ZPPM / 16S / V / 2023 znak sprawy: DLR.0210.1.2022.DM Ministerstwo Zdrowia Ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa Szanowni Państwo W załączeniu przesyłamy uwagi Związku Pracodawców Polska Miedź do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych POCT (nr MZ 1432 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Zdrowia) z dnia 18.05.2023 r., opublikowanego na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji w dniu 24.05.2023 r. Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę zaprezentowanej argumentacji przy tworzeniu ostatecznego kształtu projektu aktu prawnego, na dalszym etapie prac legislacyjnych lub w przypadku jego zmiany w przyszłości. Wyrażając nadzieję na pozytywne podejście do naszych uwag, pozostajemy z wyrazami szacunku Marta Wisłocka                              Piotr Karwan Prezes Zarządu Związku                 Wiceprezes Zarządu Związku Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych POCT (nr MZ 1432 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Zdrowia) Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza ponad 120 pracodawców, zatrudniających blisko 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców. Uwagi ogólne Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia fakt przygotowania przez Ministra Zdrowia projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych POCT. Projektowane rozporządzenie określa zasady w bardzo ważnej dziedzinie służby zdrowia, jaką są badania laboratoryjne, sposób organizacji ich wykonywania, szczególnie w odniesieniu do parametrów krytycznych wykonywanych w materiale biologicznym w stanie zagrożenia zdrowia lub życia polegającego na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała albo utrata życia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi w podmiocie leczniczym (tzw. standardy organizacyjne POCT). Jest to szczególnie istotne dla pacjentów, ponieważ standardy organizacyjne POCT określają wykaz podstawowych badań laboratoryjnych parametrów krytycznych, których wartość krytyczna przemawia za obecnością zagrażającego życiu stanu patofizjologicznego, wymagającego podjęcia, szybkich i skutecznych działań leczniczych. Dodatkowo idea projektu jest słuszna, ponieważ podnosi rangę zawodu diagnosty laboratoryjnego. Diagnosta laboratoryjny dzięki swoim kwalifikacjom, wiedzy i umiejętnościom w zakresie wdrażania metod analitycznych oraz spójności pomiarowej, zapewni odpowiednią jakość badań. Uwagi szczegółowe Pragniemy zwrócić uwagę na pewne wyzwania, jakie wiążą się z wprowadzeniem rozporządzenia dla laboratoriów analitycznych w szpitalach w mniejszych miejscowościach, jakim jest problem niedoboru personelu. Idea projektu jest bardzo słuszna, ponieważ podnosi rangę diagnosty, ale może przysparzać pewne problemy. W wielu ośrodkach badania POCT wykonywane są na SOR praktycznie przez całą dobę, na OIT cztery razy na dobę, w sytuacji gdzie trudno jest też pozyskać diagnostów do pracy. W tej sytuacji problematyczna może się stać autoryzacja badań POCT przez diagnostów przewidziana w projekcie. Pewnym rozwiązaniem mogłaby być zdalna autoryzacja w laboratorium w pewnym odstępie czasowym w pełnej współpracy z lekarzem. Chcielibyśmy także zaapelować, o ile to możliwe, o przekazanie dodatkowych środków na realizację tego przedsięwzięcia. Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich oraz opracowań własnych Związku Pracodawców Polska Miedź.