Stanowisko ZPPM w sprawie konsultacji KE ws. skutków poddania ołowiu wymogowi uzyskania zezwolenia REACH (EC 231-100-4)

Lubin, 29 / 04 / 2022

ZPPM / 21S / IV/ 2022

Polish Copper Employers’ Association Position Paper in Public consultation on socio-economic impacts on Lead metal (EC 231-100-4)

Consultation on draft recommendation for inclusion in the Authorisation List – parallel call for information by the European Commission

Call for information (on behalf of the Commission) on the possible socio-economic consequences of the authorisation requirement

Substance: Lead metal (EC 231-100-4)
 

Celem tych konsultacji jest poinformowanie legislatorów o konsekwencjach i skutkach poddania ołowiu wymogowi uzyskania zezwolenia REACH (EC 231-100-4) oraz kwestiach gospodarczych i społecznych wymogów jego uzyskania.Komisja Europejska zaprasza do podania konkretnych informacji o stosowaniu substancji i dostępnych alternatywach, jej wpływie na środowisko, społeczeństwo, zdrowie oraz oddziaływaniu na łańcuch dostaw i konkurencyjność gospodarki. Ankieta zawiera 32 pytania i jest skierowana do osób, organizacji, firm, jak również państw członkowskich.

Beata Staszkow, CEO & President of the Board