Stanowisko Związku dotyczące klasyfikacji zawodów

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź dotyczące utworzenia zawodów “górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny” oraz “technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny”