Stanowisko Związku dotyczące klasyfikacji zawodów

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź dotyczące utworzenia zawodów „górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny” oraz „technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny”