Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – rekomendacje sektorowe w celu regulacyjnego i organizacyjnego przygotowania Polski na gospodarcze perturbacje związane z wojną za wschodnią granicą.

Lubin, 3 marca 2022 r.

ZPPM / 7S / III / 2022
Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź – rekomendacje sektorowe w celu regulacyjnego i organizacyjnego przygotowania Polski na gospodarcze perturbacje związane z wojną za wschodnią granicą.
 
Szanowny Pan
Cezary Kaźmierczak
Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców
Szanowny Panie Prezesie

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 122 pracodawców, zatrudniających ponad 38 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od ponad 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Związek Pracodawców Polska Miedź docenia inicjatywę przygotowania zestawu bardzo konkretnych rekomendacji sektorowych do przedstawienia władzom w celu regulacyjnego i organizacyjnego przygotowania Polski na gospodarcze perturbacje związane z wojną za wschodnią granicą.

Serdecznie dziękujemy za włączenie Związku Pracodawców Polska Miedź w to działanie. W załączonym dokumencie zebraliśmy uwagi przesłane przez nasze podmioty członkowskie.
Z wyrazami szacunku
Beata Staszków
Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź
 
Uwagi szczegółowe znajdują się w załączeniu
 
Stanowisko przygotowane na podstawie ekspertyz i opinii pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź.