Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie propozycji zmian w ustawie o podatku CIT oraz ustawie o podatku PIT – tzw. ulga na robotyzację przemysłową

Lubin, 18 września 2020 r.

ZPPM / 102 / IX / 2020

Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie propozycji zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – tzw. ulga na robotyzację przemysłową

 

Związek Pracodawców Polska Miedź jest samorządną organizacją pracodawców, niezależną w swej działalności od organów władzy i administracji państwowej, samorządowej oraz innych organizacji. Nasza organizacja zrzesza 117 pracodawców, zatrudniających ponad 37 000 pracowników. Założycielem Związku jest KGHM Polska Miedź S.A., a naszymi członkami są również podmioty prywatne, w szczególności z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również firmy samorządowe niezwiązane kapitałowo z Grupą KGHM. Od blisko 25 lat Związek monitoruje i opiniuje projekty aktów prawnych istotnych dla gospodarki, chroniąc prawa i reprezentując interesy pracodawców i przedsiębiorców.

Uwagi ogólne

Związek Pracodawców Polska Miedź pozytywnie ocenia ideę zmian zawierających tzw. ulgę na robotyzację przemysłową, przygotowywanych przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju. Zmiany będą się przyczyniać do realizacji idei przemysłu 4.0 w polskiej gospodarce poprzez zwiększenie poziomu robotyzacji przemysłowej w polskich przedsiębiorstwach.

Uwagi szczegółowe

Zwracamy się z prośbą o dokonanie modyfikacji założeń oraz zapisów dotyczących następujących obszarów wskazanych w projekcie.

Definicja robota przemysłowego

  1. Robot przemysłowy oznacza maszynę dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki

Słowo „łącznie” ogranicza w praktyce liczbę robotów przemysłowych, które będą podlegały uldze. O ile to możliwe proponujemy usunięcie tego wyrazu, a jeżeli nie to wprowadzenie modyfikacji w warunkach.
Po zmianie: Robot przemysłowy oznacza maszynę dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki
 
2. Robot przemysłowy – modyfikacja warunków – maszyna, która

  • jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów

Nie każdy robot musi być połączony z systemami teleinformatycznymi. Dla przedsiębiorców byłoby korzystne gdyby wystarczyła możliwość zgrania ewentualnych danych. Ponadto nie każdy robot musi stanowić usprawnienie procesu. W przypadku wielu przedsiębiorców będą to optymalizacje lub utrzymanie dotychczasowego procesu, ze względu na np. zmniejszenie ekspozycji pracownika w warunkach zagrożeń skojarzonych.
Po zmianie: jest połączona z systemami teleinformatycznymi (lub umożliwia przesył danych do systemów teleinformatycznych), usprawniającymi lub optymalizującymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów
 
3. Robot przemysłowy – modyfikacja warunków – maszyna, która

  • jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Proponujemy aby również uwzględniać roboty samodzielne np. w planach przemysłu jest zbudowanie robotów do skanowania zawartości metali (np. w rudach miedzi) w obszarach produkcyjnych (np. w przodkach).
Po zmianie: jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika lub stanowi samodzielną maszynę.
 
Koszty robotyzacji
4. Proponujemy uwzględnienie dwóch dodatkowych kategorii. Pierwsza to serwis i utrzymanie, które wielokrotnie przewyższają wartość samego robota szczególnie, że w kolejnym slajdzie są ujęte urządzenia do serwisu. Drugie to wydatki na działalność badawczo – rozwojową, o ile nie zostanie to powielone z aktualna ulgą B+R.
Po zmianie: Dodanie dwóch dodatkowych kategorii:

  • Usługi serwisowe i utrzymanie w pierwszych 3 latach
  • Wydatki na B+R (o ile nie będzie to stanowić powielenia ulgi na B+R)

 
5. Przez urządzenia peryferyjne rozumie się, w szczególności (…)
Proponujemy modyfikację i uzupełnienie zapisów, Wszystkie wskazane elementy są mocno ukierunkowane w stronę robotów stacjonarnych.
 
6. Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych, opisanych na poprzednim slajdzie.
Większość sprzedawców raczej nie będzie zainteresowana sprzedażą wartości niematerialnych i prawnych, zatem proponujemy wyszczególnienie kosztów licencji, jeśli w tym wypadku do wartości materialnych i prawnych zalicza się koszt licencji na korzystanie z utworu tj. programu /wynalazku.
Po zmianie: Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych (w szczególności koszty licencji) niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych, opisanych na poprzednim slajdzie.
 
Stanowisko przygotowane na podstawie uwag pochodzących od podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska Miedź