Konferencja: Strategie zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego (JST), Lubin, 31.05.2022 r.

KGHM Polska Miedź S.A. oraz Związek Pracodawców Polska Miedź zapraszają na konferencję „Strategie zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego”, która odbędzie się 31 maja 2022 r. w godz. 9:30-13:00 w Lubinie, w siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. (Sala im. Jana Wyżykowskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48). Dla podkreślenia znaczenia tematu spotkanie zostało objęte Honorowym Patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Wystarczy się zarejestrować.

Rejestracja (kliknij w link)

Efektywne zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego to proces, na który wpływ na wiele czynników. Zmiany w otoczeniu prawnym, ekonomicznym, społecznym i gospodarczym to jedno z wielu wyzwań, przed którym stoją samorządy. Z drugiej strony dostępne są programy wsparcia samorządów (m.in. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych), które mają na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Efektywność wykorzystania dostępnych środków, metod i narzędzi dla szybszej informacji zarządczej wpływa na sytuację finansową, a co za tym idzie dynamikę rozwoju polskich samorządów. To ma wpływ na pobudzenie aktywności inwestycyjnej, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, nowe miejsca pracy, wsparcie zrównoważonego rozwoju, a w efekcie poprawę warunków życia mieszkańców.

Celem Konferencji będzie dostarczenie wiedzy na temat rozwiązań oraz instrumentów z zakresu zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, wskazanie możliwych ścieżek wsparcia i dofinansowania JST.

Udział w spotkaniu jest BEZPŁATNY. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 27.05.2022 roku.

Dodatkowe informacje: (tel. 76/8478585; e-mail: szkop@pracodawcy.pl).
Serdecznie zapraszamy!