Studia Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości rozpoczęcia studiów Master of Business Administration w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu już od marca br.
Studia dedykowane są menedżerom średniego i wyższego szczebla, którzy poprzez udział w studiach MBA chcą poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę w zakresie General Management oraz wymienić się dobrymi praktykami z innymi słuchaczami.
Rekrutacja trwa do końca lutego!
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 1-2 marca 2018 r.
Zajęcia rozpoczynają się 17 marca 2018 roku.
Aby przystąpić do rekrutacji, należy skompletować następujące dokumenty:

  • podpisany własnoręcznie kwestionariusz osobowy (formularz dostępny w załączniku)
  • potwierdzenie dwuletniego stażu zawodowego na stanowisku kierowniczym (zaświadczenie o zatrudnieniu z działu kadr wraz z ewentualnymi kopiami świadectw pracy z wcześniejszego zakładu pracy/ kserokopię wpisu do ewidencji gospodarczej lub wypis z KRS – nie starszy niż dwa miesiące)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem – oryginał lub odpis do wglądu
  • list motywacyjny do podjęcia studiów
  • życiorys
  • 1 zdjęcie zgodne z wymogami zdjęć do dowodu osobistego,
  • 1 kserokopia dowodu osobistego,

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.studiamba.wsb.pl, gdzie dostępne są szczegółowe informacje nt. oferowanych  studiów.
W załączniku przesyłamy również broszurę informacyjną.
W razie pytań, prosimy o kontakt z Panem Hubertem Zielińskim.

Dyrektor Działu Sprzedaży
hubert.zielinski@wsb.wroclaw.pl
tel. 71 722 34 01
tel. kom. + 48 882 161 150