Szkodliwe chemikalia – zaktualizowany wykaz substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (rozporządzenie REACH)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne zmian w rozporządzeniu REACH – zaktualizowany wykaz substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 5 stycznia 2021 r.

W załączniku XIV do rozporządzenia REACH wymieniono substancje szczególnie niebezpieczne, dla których należy uzyskać zezwolenie przed wprowadzeniem ich do obrotu.

Wykaz ten jest regularnie aktualizowany zgodnie z zaleceniami Europejskiej Agencji Chemikaliów.

W ramach tej inicjatywy aktualizowane są pozycje dotyczące ftalanów DEHP, DBP, BBP i DIBP (substancje plastyfikujące) ze względu na ich właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego. Substancje te mają negatywny wpływ na zdrowie i szkodzą środowisku.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl
W załączeniu znajdują się dokumenty UE – projekt rozporządzenia wykonawczego wraz z załącznikiem.
Dodatkowe informacje są dostępne pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12550-Commission-Regulation-amending-Annex-XIV-to-REACH
Źródło: Komisja Europejska