Szkolenia pt.„Analiza finansowa w ocenie kondycji spółki i w zarządzaniu”.

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

W związku z ogromnym zainteresowaniem z Państwa strony organizujemy dodatkową sesję szkolenia pt.„Analiza finansowa w ocenie kondycji spółki i w zarządzaniu”.
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych sprawozdawczością i analizą finansową. W szczególności jest adresowane do osób, które potrzebują w swojej pracy wiedzy na temat analizy finansowej.
Zajęcia poprowadzi dr Bartłomiej Nita.
 Szkolenie odbędzie się w dniach 22-23 lutego 2016 r.w siedzibie Zagłębia Lubin (na Stadionie), ul. M. Skłodowskiej-Curie 98 – Lubin w godzinach od 8.00 do 15.00.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty wyżywienia i Sali konferencyjnej pokrywa Związek Pracodawców Polska Miedź, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Uprzejmie prosimy o wskazanie osób, które wezmą udział w szkoleniu do dnia 16 lutego br.  
Z poważaniem
Bogusław Graboń
p.o. Dyrektora Biura