Szkolenie „Analiza dyskryminacyjna i przewidywanie trudności finansowych przedsiębiorstwa”

Na Państwa prośbę powtarzamy szkolenie online z Profesorem Bartłomiejem Nitą  – „Analiza dyskryminacyjna i przewidywanie trudności finansowych przedsiębiorstwa”. Szkolenie odbędzie się 20 czerwca br. na platformie clickmeeting w godzinach od 9.00 do 14.00 z przerwami.

Zakres tematyczny szkolenia:

Obniżenie poziomu finansowego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa w związku z zaistnieniem niekorzystnych czynników o charakterze zewnętrznym lub wewnętrznym. Szkolenie jest ukierunkowane na zdobycie wiedzy i umiejętności stosowania systemów wczesnego ostrzegania. Systemy te są systemami informacyjnymi, których zadaniem jest sygnalizowanie różnym interesariuszom zagrożeń występujących w otoczeniu lub wewnątrz organizacji. Te informacje powinny być przekazywane z takim wyprzedzeniem czasowym, aby decydent był w stanie podjąć działania zapobiegawcze lub ograniczające niekorzystne skutki zagrożeń.

Program:

  1. Istota oceny kondycji finansowej ukierunkowanej na badanie zagrożenia upadłością
  2. Determinanty zagrożenia upadłością
  3. Modele dyskryminacyjne jednowymiarowe
  4. Modele dyskryminacyjne wielowymiarowe
  5. Modele logitowe
  6. Drzewa decyzyjne
  7. Modele punktowe

Zajęcia poprowadzi praktyk  Bartłomiej Nita Prorektor do spraw Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  Profesor Nadzwyczajny, Kierownik Katedry Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie uczestnictwa do 13 czerwca br. na adres szkolenia@pracodawcy.pl

W  przeddzień szkolenia uczestnicy otrzymają link do udziału i materiały.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.