Szkolenie „First Line Leader”,

W dniach 21 – 22 listopada br odbyło się szkolenie dla firm członkowskich Związku „First Line Leader”, adresowane do wyższej i średniej kadry zarządzającej. Szkolenie poprowadził Przemysław Machynia, reprezentujący Firmę FSWO Sp. z o. o.
Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość ugruntowania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie:
* kształtowania postawy wobec zmiany oraz wzmacniania pewności siebie przy prowadzeniu zespołu przez proces zmian
* rozwijania kompetencji sprzyjających podnoszeniu efektywności managera poprzez odpowiedni dobór stylu zarządzania
* wykorzystania konkretnych narzędzi pokonywania oporu w trakcie przeprowadzania zespołu przez zmianę.