Szkolenie „First Line Leader”,

Zapraszamy na szkolenie First Line Leader, adresowane do wyższej i średniej kadry zarządzającej. Szkolenie poprowadzi Przemysław Machynia, reprezentujący Firmę FSWO Sp. z o. o.
Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość  ugruntowania swojej wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • kształtowania postawy wobec zmiany oraz wzmacniania pewności siebie przy prowadzeniu zespołu przez proces zmian
  • rozwijania kompetencji sprzyjających podnoszeniu efektywności managera poprzez odpowiedni dobór stylu zarządzania
  • wykorzystania konkretnych narzędzi pokonywania oporu w trakcie przeprowadzania zespołu przez zmianę.

Szkolenie odbędzie się w dniach 21-22 listopada br. w Lubinie, w siedzibie Zagłębia Lubin SA, ul. M. Skłodowskiej-Curie 98 ( Stadion, Sala VIP- I piętro), w godzinach od 8.00 do 15.00
Prosimy o zgłaszanie przedstawicieli Państwa firmy do udziału w szkoleniu w terminie do 15 listopada br. drogą mailową.
W załączeniu przesyłam program szkolenia oraz notkę biograficzną wykładowcy. Koszty szkolenia pokrywa Związek, z wyjątkiem dojazdu na miejsce, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.