Szkolenie „Gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i zarządzanie zapasami”

 Serdecznie zapraszam na szkolenie stacjonarne pt. Gospodarka magazynowa, zarządzanie magazynem i zarządzanie zapasami, które odbędzie się  14 czerwca  br. w godzinach od 9.00 do 14.00 w Lubinie, Hotel Oberża Skarbek, ul. Budowniczych LGOM 20.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z gospodarką magazynową i problemami logistyki w sposób, który pozwoli na efektywne zaplanowanie usprawnienia procesów logistycznych w obszarze gospodarki magazynowej przedsiębiorstwa. Szkolenie skierowane jest głównie do osób zarządzających magazynami.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Komunikacja w zespole (zasady skutecznej komunikacji)

2. Praca zespołowa

3. Magazyny i ich funkcje w organizacji – funkcje magazynów, – rodzaje magazynów, – rodzaje zapasów, – infrastruktura magazynowa / wyposażenie magazynów.

4. Zapasy i gospodarka magazynowa efektywne gospodarowanie zapasami oraz przestrzenią magazynową – podział na strefy i układ magazynów, – transport wewnętrzny, – procesy magazynowe, – przepływ towarów i informacji, – obieg dokumentów w magazynie, – systemy informatyczne, – sterowanie zapasami.

5. Opomiarowanie procesów magazynowych czyli skuteczne osiąganie celów – mierniki i wskaźniki, – inwentaryzacja stanów magazynowych, – odpowiedzialność w magazynie

Prowadzący: Wieloletni wykładowca na uczelni tematyki związanej z logistyką, zarządzaniem, optymalizacją, gospodarką materiałową, korzystania z narzędzi, które są do tego wykorzystywanych tj. SAP, EXCEL, itp. Starszy Menedżer ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw gdzie zarządza działami: zakupy, planowanie, magazyny, transport, oraz odpowiada za system SAP i jego wykorzystanie i działanie.

Jeżeli mają Państwo konkretne pytania związane z tym tematem, a Państwa zdaniem, powinny zostać poruszone podczas szkolenia, proszę o przesyłanie ich na adres: szkolenia@pracodawcy.pl w terminie do 9 czerwca br.

 Proszę o zgłaszanie udziału w szkoleniu do 7 czerwca  br. na adres:  szkolenia@pracodawcy.pl Udział w szkoleniu jest bezpłatny.