Szkolenie online  pt. „GOZ w firmie – od koncepcji do efektywnego wdrożenia”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online  pt. „GOZ w firmie – od koncepcji do efektywnego wdrożenia”, które odbędzie się 11 sierpnia 2022 r.  w godzinach od 9:55 do 11:35 na platformie ZOOM .

Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa do 9 sierpnia 2022 r. poprzez formularz.
Rejestracja na spotkanie (formularz online): https://forms.gle/juPnwscQ2bFaKwuk8

Dodaj wydarzenie do kalendarza Google

Dodaj wydarzenie do kalendarza Outlook ICal

 

Na dzień przed wydarzeniem osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania.
System wideokonferencyjny będzie uruchomiony 30 minut przed rozpoczęciem spotkania

Udział jest bezpłatny.

 

Zgodnie z ambitnymi celami zapisanymi w nowej strategii rozwoju UE „Europejskim Zielonym Ładzie”, Unia Europejska w 2050 roku ma się stać nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarką o obiegu zamkniętym, z zerowym poziomem emisji gazów cieplarnianych netto. Dla większości przedsiębiorców oznacza to obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami prawnymi, które niedawno zaczęły obowiązywać lub UE planuje wdrożyć w ciągu najbliższych 5 lat.

Potrzebę zmian w wielu firmach jeszcze bardziej przyśpieszyła niepewna sytuacja geopolityczna oraz skutki pandemii COVID-19. W tych warunkach firmy poszukują rozwiązań, które są najlepiej dostosowane do nowych warunków prawno-rynkowych.

Webinar pt. „GOZ w firmie – od koncepcji do efektywnego wdrożenia” to skuteczny instruktaż jak sprawnie wdrożyć gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ) w firmie, aby osiągnąć wymierne korzyści i dostosować się do zmieniającego otoczenia prawno-rynkowego.

Omawiane w trakcie szkolenia zagadnienia:

 1. Dlaczego polskie firmy powinny wprowadzić u siebie rozwiązania GOZ?
 • zmieniające się warunki naturalne (środowisko, klimat, zasoby)
 • zmieniająca się polityka ONZ, UE, Polski w kierunku zrównoważonego rozwoju (strategie, polityki)
 • zmieniające się warunki prawne (obecne i planowane regulacje – wskazanie obowiązków dla firm w podziale na: projektowanie, pozyskanie surowców produkcję, użytkowanie, zagospodarowanie odpadów , zielone zamówienia)
 • zmieniające się otoczenie rynkowe (ambicje branż, wymagania klientów itp.)
 1. Jak efektywnie zaplanować wdrażanie GOZ w firmie?
 • przeprowadzenie oceny gotowości firmy do wdrażania GOZ
 • trzy obszary wdrażania GOZ (procesy, produkty, modele biznesowe)
 • europejskie wskaźniki GOZ ich przełożenie na działalność firmy
 • Case study dot. GOZ
 1. Standardy, normy i certyfikaty związane z GOZ
 • Prezentacja standardów i zasad ich weryfikacji
 • Prezentacja norm i ich weryfikacja i/lub certyfikacji
 • Prezentacja audytu GOZ
 1. Finansowanie GOZ-owych projektów ( dotacje, niskooprocentowane pożyczki)
 • Rodzaje działań GOZ na które można uzyskać finansowanie GOZ?
 • Jak należy przygotować projekt aby uzyskał finansowanie zewnętrzne?
 • Warunki finansowania GOZ-owych projektów?
 1. Sesja pytań
 2. Zakończenie i zapisy na bezpłatne konsultacje

Po webinarze odbędą się indywidualne konsultacje dla przedstawicieli 10 firm

 

Prowadzący – wykładowcy:

Jolanta Okońska-Kubica – Dyrektor Zarządzający w firmie ENVIPOL

Ekspert z zakresu zrównoważonego rozwoju, GOZ i gospodarki odpadowej, Współtwórca i wieloletni Prezes spółki koordynatora Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego. Koordynator wielu projektów o charakterze zrównoważonym wdrażanych przez firmy z branży chemicznej, recyklingowej, opakowaniowej i odzieżowej.

Przewodnicząca Grupy Roboczej Ministerstwa Rozwoju i Technologii ds. KIS 7. Gospodarka o obiegu zamkniętym.

Przewodnicząca Komitetu ds. ESG Krajowej Izby Gospodarczej.

Mikołaj Potocki – Business Unit Manager w Bureau Veritas Polska.

Od 2017 roku współtworzy dział Sustainability i odpowiada za jego rozwój. Posiada wiedzę i doświadczenie związane z funkcjonowaniem systemów certyfikacji w różnych sektorach gospodarki. Specjalizuje się w obszarze zmian klimatycznych, ochronie środowiska i odpowiedzialności społecznej biznesu (audyty ESG, ślad węglowy, LCA, EPD, zrównoważone łańcuchy dostaw).

Rafał Tenerowicz – Manager w Stratego Sp. z o.o.

Z branżą funduszy unijnych związany od 2009 roku. W Stratego odpowiada z koordynację prac zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie wniosków o dofinansowanie. Specjalizuje się w projektach badawczo-rozwojowych oraz związanych z inwestycjami w infrastrukturę B+R. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zdobyte w trakcie pracy w administracji publicznej, po stronie Beneficjenta oraz w branży doradczej.