Szkolenie on-line pt. Uprawnienia pracownicze contra trudna sytuacja pracodawcy.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on line pt. Uprawnienia pracownicze contra trudna sytuacja pracodawcy. Ograniczenie uprawnień pracowniczych w dobie trudnej sytuacji pracodawców, które odbędzie się 19 maja br. w godzinach od 10.00 do ok. 13.00 z przerwami.
Szkolenie poprowadzi Sędzia Anna Topolska.
Uprzejmie informuję, że Pani Sędzia Anna Topolska może poprowadzić szkolenia jedynie za pomocą platformy Microsoft® Teams, która w wielu firmach nie jest używana. W związku z tym zwracam się do Państwa o rozważenie możliwości skorzystania ze szkolenia na prywatnych urządzeniach mobilnych, podczas pracy zdalnej.
 
Do udziału w szkoleniu będą potrzebne jedynie Państwa maile (prywatne, jeżeli firma nie korzysta z Microsoft® Teams), następnie otrzymają Państwo link do zalogowania się.
Wymagania techniczne do udziału w szkoleniu:
Windows 8.1 lub wyżej
aktualne wersje przeglądarki
Microsoft EDGE, Internet
Explorer, Safari, Chrome
system Android w tabletach i smartfonach.
Bardzo proszę o potwierdzenie możliwości udziału w szkoleniu na platformie Microsoft® Teams do 18 maja br. na adres: stelmach@pracodawcy.pl lub sekretariat@pracodawcy.pl. ,
W załączeniu przesyłam opis i program szkolenia.