Szkolenie online „Czas pracy”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online „Czas pracy”, które odbędzie się 19 listopada br. w godzinach od  9.00 – 15.00 na platformie Clickmeeting.

WYBRANE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

Szkolenie pomoże Państwu w prawidłowym ustalaniu rozkładu czasu pracy zatrudnionych, zarówno w pracy stacjonarnej, jak i zdalnej. Zapoznacie się Państwo z obowiązującymi przepisami dotyczącymi czasu pracy i obowiązków pracodawcy z tym związanych, co pozwoli Ci uniknąć:

 • błędów w planowaniu i organizacji pracy,
 • prowokowaniu nadgodzin skutkujących zwiększonymi wydatkami na płace;
 • problemów przy okazji kontroli przeprowadzanych przez inspekcję pracy.

Nauczycie się Państwo jak stosować systemy elastycznego organizowania pracy z wykorzystaniem możliwości jakie dają obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy.

Prawidłowo planując i ustalając czas pracy unikniecie zwiększonych wydatków na wynagrodzenia związanych z koniecznością zapłaty za nadgodziny oraz potencjalnych roszczeń pracowników, mogących poważnie utrudnić działalność (długotrwałe i kosztowne procesy sądowe, w których z reguły przy sporach dotyczących czasu pracy, sądy stają po stronie pracownika).

W programie szkolenia m. in:

 • czas pracy pracowników niepełnoetatowych,
 • systemy i rozkłady czasu pracy;
 • okresy odpoczynku;
 • praca w godzinach nadliczbowych;
 • praca w niedzielę i święta;
 • ewidencja czasu pracy;
 • zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy;
 • czas pracy a wyjścia prywatne, szkolenia czy podróż służbowa.

Szkolenie poprowadzi Michał Culepa, reprezentujący firmę AMK Szkolenia.

Prowadzący to ekspert z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawnik, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca. Autor i współautor wielu artykułów, opracowań i komentarzy z zakresu prawa pracy, obecnie dla Dziennika Gazety Prawnej.

Prosimy o zgłaszanie uczestników do 15 listopada br. na adres: szkolenia@pracodawcy.pl. Grupa szkoleniowa może liczyć 30 osób, w przypadku większej liczby chętnych rozważymy możliwość zorganizowania dodatkowej sesji – 29 listopada br.

O co warto zadbać, co przygotować?

Udział w szkoleniu nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania. W przeddzień szkolenia dostaniecie Państwo na wskazany w zgłoszeniu adres mailowy, zaproszenie na platformę Clickmeeting, na której odbywać się będzie szkolenie. Prześlemy także materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej. W trakcie szkolenia będziecie Państwo mogli zadać prowadzącemu pytania za pośrednictwem czatu.

Po zakończeniu szkolenia, firma AMK Szkolenia prześle Państwu imienne certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu.

W załączeniu przesyłamy program szkolenia oraz notkę biograficzną wykładowcy. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają przed szkoleniem materiały oraz instrukcję włączenia się  w webinarium.