Szkolenie on-line „Komunikacja w zespołach rozproszonych”.


Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line „Komunikacja w zespołach rozproszonych”. Celem szkolenia jest wzmocnienie komunikacji i współpracy między zespołami rozproszonymi. Poznanie sposobów na efektywną współpracę i realizację celów mimo dystansu.
Szkolenie odbędzie się 29 maja br. w godzinach od 9.00. do ok. 14.00 (z przerwami) przy pomocy platformy Skype for Business.
Webinarium poprowadzi Hanna Świątkowska, reprezentująca Altkom Akademię S.A.
Prosimy o zgłoszenie uczestników do dnia 25 maja br. wraz z ich adresem mailowym na adres:  sekretariat@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl. Grupa szkoleniowa może liczyć 20 osób, w przypadku większej liczby chętnych rozważymy możliwość zorganizowania dodatkowej sesji.
W załączeniu przesyłamy program szkolenia oraz notkę biograficzną wykładowcy. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają przed szkoleniem materiały oraz instrukcję włączenia się  w webinarium.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.