Szkolenie online „Odporność psychiczna – jak być odpornym psychicznie, by lepiej radzić sobie ze stresem i kryzysem”


Serdecznie zapraszamy na szkolenie onlineOdporność psychiczna – jak być odpornym psychicznie, by lepiej radzić sobie ze stresem i kryzysem”.
Celem szkolenia jest poznanie metod wzmacniania swojej odporności psychicznej.
Szkolenie odbędzie się 3 czerwca br. w godzinach od 9.00. do ok. 14.00 (z przerwami) przy pomocy platformy Skype for Business.
Webinarium poprowadzi Katarzyna Ujek – trener mentalny, praktyk biznesu, reprezentująca Altkom Akademię S.A.
Prosimy o zgłoszenie uczestników do dnia 1 czerwca br. wraz z ich adresem mailowym na adres:  sekretariat@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl. Grupa szkoleniowa może liczyć 20 osób, w przypadku większej liczby chętnych rozważymy możliwość zorganizowania dodatkowej sesji.
W załączeniu przesyłamy program szkolenia oraz notkę biograficzną wykładowcy. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają przed szkoleniem materiały oraz instrukcję włączenia się  w webinarium.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.