Szkolenie online  pt. „Analiza i zarządzanie kosztami – w pigułce”

Serdecznie zapraszamy na  szkolenie online  pt. „Analiza i zarządzanie kosztami – w pigułce”, które odbędzie się  7 maja br. na platformie clickmeeting w godzinach od 9.00 do ok. 14.00 z przerwami.
Podczas webinaru zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Znaczenie zarządzania kosztami we wspomaganiu zarządzania nowoczesną firmą
  2. Pułapki związane z kosztami prowadzenia działalności w controllingu
  3. Rozliczanie i kalkulacja kosztów
  4. Rachunek kosztów i wyników i jego znaczenie dla zarządzania firmą
  5. Analizy decyzyjne w zarządzaniu kosztami
  6. Programy restrukturyzacji kosztów
  7. Optymalizacja kosztów
  8. Analizy decyzyjne w zarządzaniu kosztami
  9. Programy restrukturyzacji kosztów
  10. Optymalizacja kosztów


Zajęcia poprowadzi praktyk  Bartłomiej Nita – Prorektor do spraw Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,  Profesor Nadzwyczajny, Kierownik Katedry Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej.
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniu  do  29 kwietnia br. na adres:  stelmach@pracodawcy.pl lub sekretariat@pracodawcy.pl
W związku z wymogami RODO po potwierdzeniu uczestnicy otrzymają link do wpisania się na listę.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W przeddzień szkolenia uczestnicy otrzymają  link.