Szkolenie online pt. „Bezpieczeństwo pracy zdalnej. Praca zdalna to konieczność. Sprawdź, jak pracować bezpiecznie!”

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online pt. „Bezpieczeństwo pracy zdalnej. Praca zdalna to konieczność. Sprawdź, jak pracować bezpiecznie!”

Szkolenie odbędzie się 15 lutego br. w godzinach od 9.00 do 13.00 na platformie zoom.

Celem szkolenia jest:

  • Podniesienie świadomości zagrożeń związanych z działaniami cyberprzestępców
  • Obniżenie poziomu ryzyka kradzieży lub wyłudzenia poufnych danych
  • Obniżenie poziomu ryzyka utraty ciągłości działania procesów biznesowych
  • Ochrona infrastruktury teleinformatycznej organizacji.

Przeszkoleni pracownicy będą w stanie skutecznie rozpoznawać popularne typy zagrożeń (m.in. phishing, spear phishing, scam, clickjacking), reagować na nie oraz ustanawiać odpowiednio silne zabezpieczenia własnych kont i danych (hasła, szyfrowanie, uwierzytelnianie dwuskładnikowe).

Webinarium poprowadzi praktyk – Jakub Staśkiewicz, reprezentujący Altkom Akademię S.A.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 11 lutego br. wraz z adresem mailowym na adres:  sekretariat@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl  Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednakże ze względu na wysokie koszty, w przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczną informację, ponieważ mamy wiele osób chętnych.

W załączeniu przesyłamy program szkolenia oraz notkę biograficzną wykładowcy. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają w przeddzień szkolenia instrukcję włączenia się  w webinarium.