Szkolenie online  pt. „Jak sporządzić i kontrolować budżet w pigułce”

Serdecznie zapraszamy na  wakacje z budżetem – szkolenie online  pt. „Jak sporządzić i kontrolować budżet w pigułce”, które odbędzie się
8 lipca br. na platformie clickmeeting w godzinach od 9.00 do ok. 14.00 z przerwami.

Podczas webinaru zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Podstawowe zasady budżetowania w controllingu:
  • cele, funkcje i zasady budżetowania – po co budżetować?
  • proces i etapy budżetowania.
  1. Kluczowe problemy dotyczące budżetowania kosztów i przychodów.
  2. Budżet główny całego przedsiębiorstwa.
  3. Organizacyjne aspekty budżetowania.
  4. Kontrola wykonania budżetów i analiza odchyleń.

Zajęcia poprowadzi praktyk  Bartłomiej Nita – Prorektor do spraw Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Profesor Nadzwyczajny, Kierownik Katedry Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w szkoleniu  do 2 lipca br. na adres:  szkolenia@pracodawcy.pl

Szkolenie powtórzymy też 5 sierpnia br. Rekrutację na to szkolenie rozpoczniemy 26 lipca br.

W związku z wymogami RODO po potwierdzeniu uczestnicy otrzymają link do wpisania się na listę.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W przeddzień szkolenia uczestnicy otrzymają  link do udziału.