Szkolenie online  pt. „Tworzenie i analiza wykonania budżetu”

alal

Serdecznie zapraszamy na  szkolenie online  pt. „Tworzenie i analiza wykonania budżetu”, które odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

4 marca br. – grupa I
lub
18 marca br. – grupa II  
Szkolenie odbędzie się na platformie clickmeeting w godzinach od 9.00 do ok. 14.00 z przerwami.
 
 Zakres tematyczny szkolenia: 

  • Podstawowe zasady budżetowania.
  • Kluczowe problemy dotyczące budżetowania kosztów i przychodów.
  • Budżet główny całego przedsiębiorstwa.
  • Organizacyjne aspekty budżetowania.
  • Kontrola wykonania budżetów i analiza odchyleń.


Zajęcia poprowadzi praktyk  Bartłomiej Nita – Prorektor do spraw Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Profesor Nadzwyczajny, Kierownik Katedry Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej.
Uprzejmie prosimy o wybór terminu szkolenia i  zgłaszanie udziału do 25 lutego br. na adres:  szkolenia@pracodawcy.pl
W związku z wymogami RODO, po potwierdzeniu uczestnicy otrzymają link do wpisania się na listę, a w  przeddzień szkolenia link do udziału i materiały.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.