Szkolenie online pt. „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2023 ROKU”

Zgodnie z zapowiedziami serdecznie zapraszam na  praktyczne szkolenie online pt. „ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W 2023 ROKU”, które odbędzie się  22 czerwca 2023 r.
na platformie zoom w godzinach od 9.00 do ok. 14.00 z przerwami.  

Celem szkolenia jest ugruntowanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie wybranych elementów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Szkolenie adresowane jest do kierowników jednostek, pracowników działów finansowo-księgowych, a także pracowników merytorycznych i innych osób biorących udział w tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji, osób odpowiedzialnych za czynności administracyjno-ewidencyjne w zakresie gospodarowania ZFŚS.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie udziału w szkoleniu do 20 czerwca  br. na adres:  szkolenia@pracodawcy.pl wraz z adresem mailowym uczestników.

Jeżeli są zagadnienia w tym obszarze, które wymagają Państwa zdaniem  szczegółowego omówienia, bardzo proszę o przesłanie ich w terminie do 20 czerwca br. na adres: szkolenia@pracodawcy.pl

W związku z wymogami RODO, po potwierdzeniu uczestnicy otrzymają link do wpisania się na listę, a w przeddzień szkolenia link do udziału.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.