Szkolenie Praca zespołowa

IMG_1707W dniach 08-09 kwietnia 2014 r. w Hotelu „Bornit” w Szklarskiej Porębie odbyło się szkolenie Pt. „Praca zespołowa”.
Szkolenie skierowane było do właścicieli firm oraz wyższej i średniej kadry zarządzającej zespołami pracowników.
Podczas szkolenia uczestnicy uzupełnili swoją wiedzę z zakresu zasad budowania zespołu, psychologicznych aspektów pracy zespołowej, zasad współpracy i komunikacji w zespole
oraz zachowania w sytuacjach zmian i konfliktów. Szkolenie poprowadził Pan Marcin Supranowicz z Firmy OTREK z Wrocławia.