Szkolenie „Prezentacje o dużej sile oddziaływania”

Serdecznie zapraszam na Szkolenie „Prezentacje o Dużej Sile Oddziaływania”,  adresowane do Kadry Menedżerskiej firm zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska Miedź.
Program jest wyjątkowy na polskim i światowym rynku ze względu na swoją intensywność, metodykę realizacji i przede wszystkim skuteczność w poprawie umiejętności prowadzenia prezentacji i wystąpień publicznych oraz umacnianiu wizerunku pewnego siebie i przekonującego prezentera. Szkolenie poprowadzą trenerzy z Firmy Dale Carnegie Training.
Przewidujemy podział uczestników na 2 grupy dwunastoosobowe:
I grupa – zajęcia prowadzone w języku polskim
II grupa – zajęcia prowadzone w języku angielskim
Szkolenie odbędzie się w dniach 12-13 marca br. w Szklarskiej Porębie, w Hotelu „Pod Szrenicą”
W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie chętnych do grupy, w której zajęcia będą prowadzone w języku angielskim w terminie do 22 lutego br., natomiast chętnych do grupy, w której zajęcia będą prowadzone
w języku polskim do 26 lutego br.
W załączeniu przesyłam program i harmonogram szkolenia. Koszty szkolenia pokrywa Związek, z wyjątkiem dojazdu na miejsce, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.