Szkolenie Profesjonalny Sekretariat

Serdecznie zapraszamy Państwa  do udziału w Szkoleniu „Profesjonalny sekretariat”, które  odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2019 r. w Hotelu „Tanzanit” w Jesionce/Gmina Kolsko.
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za prowadzenie sekretariatu.
Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:

  • Zachowania nietaktowne, zdobywanie zaufania i autorytetu
  • Marka osobista vs marka organizacji
  • Dyplomacja powitania ,tytułowanie i przejście na TY
  • Zachowania w różnych sytuacjach, rozmowy telefoniczne i etykieta
  • Dbałość i piękno języka, opakowanie, czyli wygląd i strój

Szkolenie poprowadzą trenerzy reprezentujący Firmę Gamma Sp.j.  
Uprzejmie proszę o zgłoszenie po jednej osobie z firmy do udziału w szkoleniu do 3 czerwca 2019 r. na adres : grzelak@pracodawcy.pl
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty wykładów, sali, pobytu w hotelu i wyżywienia pokrywa Związek Pracodawców Polska Miedź, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
W załączeniu przesyłam program i harmonogram szkolenia oraz informacje o wykładowcach.