Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt. „Analiza finansowa w ocenie kondycji spółki i w zarządzaniu”

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych sprawozdawczością i analizą finansową. W szczególności jest adresowane do osób, które potrzebują w swojej pracy wiedzy na temat analizy finansowej.

Zajęcia poprowadzi dr Bartłomiej Nita.

 Szkolenie odbędzie się w dniach 1 – 2 lutego 2016 r. ,w Lubinie, w Hotelu Skarbek , ul. Budowniczych LGOM 20 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty wyżywienia i Sali konferencyjnej pokrywa Związek Pracodawców Polska Miedź, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Uprzejmie prosimy o wskazanie osób, które wezmą udział w szkoleniu do dnia 27 stycznia br.  

W załączeniu przesyłamy program szkolenia.

Z poważaniem

Bogusław Graboń

p.o. Dyrektora Biura