Szkolenie pt. „Analiza finansowa w ocenie kondycji spółki i w zarządzaniu”

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt. „Analiza finansowa w ocenie kondycji spółki i w zarządzaniu”
Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych sprawozdawczością i analizą finansową. W szczególności jest adresowane do osób, które potrzebują w swojej pracy wiedzy na temat analizy finansowej.
Zajęcia poprowadzi dr Bartłomiej Nita.
 Szkolenie odbędzie się w dniach 1 – 2 lutego 2016 r. ,w Lubinie, w Hotelu Skarbek , ul. Budowniczych LGOM 20 w godzinach od 8.00 do 15.00.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty wyżywienia i Sali konferencyjnej pokrywa Związek Pracodawców Polska Miedź, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Uprzejmie prosimy o wskazanie osób, które wezmą udział w szkoleniu do dnia 27 stycznia br.  
W załączeniu przesyłamy program szkolenia.
Z poważaniem
Bogusław Graboń
p.o. Dyrektora Biura