szkolenie pt. „Bezpieczeństwo pracy zdalnej. Praca zdalna to konieczność. Sprawdź, jak pracować bezpiecznie!”

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolenie pt. „Bezpieczeństwo pracy zdalnej. Praca zdalna to konieczność. Sprawdź, jak pracować bezpiecznie!”
Szkolenie odbędzie się 18 grudnia br. w godzinach od 9.00 do 13.00 na platformie zoom.
Celem szkolenia jest:

  • Podniesienie świadomości zagrożeń związanych z działaniami cyberprzestępców
  • Obniżenie poziomu ryzyka kradzieży lub wyłudzenia poufnych danych
  • Obniżenie poziomu ryzyka utraty ciągłości działania procesów biznesowych
  • Ochrona infrastruktury teleinformatycznej organizacji.


Przeszkoleni pracownicy będą w stanie skutecznie rozpoznawać popularne typy zagrożeń (m.in. phishing, spear phishing, scam, clickjacking), reagować na nie oraz ustanawiać odpowiednio silne zabezpieczenia własnych kont i danych (hasła, szyfrowanie, uwierzytelnianie dwuskładnikowe).
Webinarium poprowadzi praktyk – Jakub Staśkiewicz, reprezentujący Altkom Akademię S.A.
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 15 grudnia br. wraz z  adresem mailowym na adres:  sekretariat@pracodawcy.pl lub stelmach@pracodawcy.pl  Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednakże ze względu na wysokie koszty, w przypadku rezygnacji prosimy o niezwłoczną informację, ponieważ mamy wiele osób chętnych.
W przypadku większego zainteresowania rozważymy możliwość zorganizowania dodatkowej sesji.
W załączeniu przesyłamy program szkolenia oraz notkę biograficzną wykładowcy. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają w przeddzień szkolenia instrukcję włączenia się  w webinarium.