Szkolenie pt. „Finanse dla niefinansistów”

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt. „Finanse dla niefinansistów”
Program szkolenia jest skierowany do osób, które nie mają wykształcenia ekonomicznego, ale w swojej pracy współpracują z osobami z działów finansowych i potrzebują wiedzy z zakresu rachunkowości, finansów oraz księgowości.
Zajęcia poprowadzi Prof. Bartłomiej Nita
Szkolenie odbędzie się w dniach 15 -16 stycznia 2019 r. w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek, ul. Budowniczych LGOM 20 w godzinach od 8.30 do 15.00.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty wyżywienia i sali konferencyjnej pokrywa Związek Pracodawców Polska Miedź, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 Uprzejmie prosimy o wskazanie osób, które wezmą udział w szkoleniu do 10 stycznia 2019 r.
W załączeniu przesyłamy program szkolenia.