Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt.Zarządzanie czasem. Efektywność osobista.

Celem szkolenia jest praca nie tylko nad umiejętnościami związanymi z zarządzaniem sobą w czasie i organizacją czasu pracy, ale również omówienie techniki autocoachingu oraz techniki wywierania wpływu na innych. Ponadto uczestnicy nauczą się wykorzystywać narzędzia Microsoft Outlook do zarządzania swoim czasem i funkcjonowania w środowisku pracy.

Szkolenie obejmuje dwa moduły:

I moduł – Zarządzanie sobą w czasie.

II moduł – Zarządzanie własnym czasem z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Outlook.

Szkolenie poprowadzą trenerzy z Firmy OTREK Training and Consulting  Sp. z o. o.

 

 Szkolenie odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2016 r. w Szklarskiej Porębie w Hotelu „Bornit”

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, Związek Pracodawców Polska Miedź pokrywa koszty noclegu, wyżywienia i sali konferencyjnej, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 Uprzejmie prosimy o wskazanie osób, które wezmą udział w szkoleniu do 25 listopada br.

W załączeniu przesyłamy harmonogram i program szkolenia, zawierający informacje o wykładowcach.

Z poważaniem
Beata Staszków
Prezes Zarządu