Szkolenie pt. „Zarządzanie czasem. Efektywność osobista”.

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt.Zarządzanie czasem. Efektywność osobista.
Celem szkolenia jest praca nie tylko nad umiejętnościami związanymi z zarządzaniem sobą w czasie i organizacją czasu pracy, ale również omówienie techniki autocoachingu oraz techniki wywierania wpływu na innych. Ponadto uczestnicy nauczą się wykorzystywać narzędzia Microsoft Outlook do zarządzania swoim czasem i funkcjonowania w środowisku pracy.
Szkolenie obejmuje dwa moduły:
I moduł – Zarządzanie sobą w czasie.
II moduł – Zarządzanie własnym czasem z wykorzystaniem narzędzi Microsoft Outlook.
Szkolenie poprowadzą trenerzy z Firmy OTREK Training and Consulting  Sp. z o. o.
 
 Szkolenie odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2016 r. w Szklarskiej Porębie w Hotelu „Bornit”
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, Związek Pracodawców Polska Miedź pokrywa koszty noclegu, wyżywienia i sali konferencyjnej, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 Uprzejmie prosimy o wskazanie osób, które wezmą udział w szkoleniu do 25 listopada br.

W załączeniu przesyłamy harmonogram i program szkolenia, zawierający informacje o wykładowcach.
Z poważaniem
Beata Staszków
Prezes Zarządu