Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu w ramach projektu  „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa” realizowanego w partnerstwie między organizacjami partnerów społecznych OPZZ-FZZ Metalowcy i Zachodniej Izby Gospodarczej Pracodawcy i Przedsiębiorcy – konkursu ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach II Osi  priorytetowej  programu POWER – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa”

Termin szkolenia: 11-12-13 grudnia 2017 r.

Miejsce szkolenia: Hotel Niemcza ul Strzelińska 8

www.hotelniemcza.pl

Program szkolenia obejmuje następujące moduły:

1 dzień: udział pracodawców w procesach stanowienia prawa, w tym etapy procesu legislacyjnego, formularze opinii prawnej, procedury konsultacyjne, negocjacje i efektywny lobbing umożliwiający bardziej efektywne forsowanie prawnych rozwiązań korzystnych z punktu widzenia pracodawcy.

2 dzień: kształtowanie polityki przemysłowej, koncepcja reindustrializacji Europy, pomoc publiczna, polityka przemysłowa w świetle prawa UE.

3 dzień: ekonomia przedsiębiorstwa z elementami analizy finansowej; analiza wskaźnikowa, czytanie sprawozdań finansowych, zmiany w kodeksie pracy i zasadach zatrudniania itp.

Uczestnicy otrzymają praktyczny wymiar szkolenia, czyli nabycie kompetencji, które będzie można
z sukcesem wykorzystać; szkolenie będzie prowadzone w formie wykładów a także w formie warsztatowej; będzie też możliwość zadawania pytań trenerowi, uczestnicy otrzymają materiały.

W załączeniu znajdą Państwo szczegółową agendę szkolenia.

Zapraszamy serdecznie!

Udział w szkoleniu, noclegi, wyżywienie oraz materiały są bezpłatne.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłaszanie się do dnia 5 grudnia 2017 r. przez wypełnienie 

formularza elektronicznego lub w wersji papierowej zamieszczonej w załączniku, który prosimy odesłać na adres: projekt@zig.pl

FORMULARZ ELEKTRONICZNY

Biuro Projektu:

Zachodnia Izba Gospodarcza-Pracodawcy i Przedsiębiorcy

Wrocław ul. Ofiar Oświęcimskich 41/3

Tel: 71/79 50 656, kom. 508 040 280