Szkolenie w ramach projektu „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu w ramach projektu  „Wysokie kompetencje kluczem do aktywnego udziału partnerów społecznych w procesie stanowienia prawa” realizowanego w partnerstwie między organizacjami partnerów społecznych OPZZ-FZZ Metalowcy i Zachodniej Izby Gospodarczej Pracodawcy i Przedsiębiorcy – konkursu ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach II Osi  priorytetowej  programu POWER – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa”
Termin szkolenia: 11-12-13 grudnia 2017 r.
Miejsce szkolenia: Hotel Niemcza ul Strzelińska 8
www.hotelniemcza.pl
Program szkolenia obejmuje następujące moduły:
1 dzień: udział pracodawców w procesach stanowienia prawa, w tym etapy procesu legislacyjnego, formularze opinii prawnej, procedury konsultacyjne, negocjacje i efektywny lobbing umożliwiający bardziej efektywne forsowanie prawnych rozwiązań korzystnych z punktu widzenia pracodawcy.
2 dzień: kształtowanie polityki przemysłowej, koncepcja reindustrializacji Europy, pomoc publiczna, polityka przemysłowa w świetle prawa UE.
3 dzień: ekonomia przedsiębiorstwa z elementami analizy finansowej; analiza wskaźnikowa, czytanie sprawozdań finansowych, zmiany w kodeksie pracy i zasadach zatrudniania itp.
Uczestnicy otrzymają praktyczny wymiar szkolenia, czyli nabycie kompetencji, które będzie można
z sukcesem wykorzystać; szkolenie będzie prowadzone w formie wykładów a także w formie warsztatowej; będzie też możliwość zadawania pytań trenerowi, uczestnicy otrzymają materiały.
W załączeniu znajdą Państwo szczegółową agendę szkolenia.
Zapraszamy serdecznie!
Udział w szkoleniu, noclegi, wyżywienie oraz materiały są bezpłatne.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o zgłaszanie się do dnia 5 grudnia 2017 r. przez wypełnienie 
formularza elektronicznego lub w wersji papierowej zamieszczonej w załączniku, który prosimy odesłać na adres: projekt@zig.pl
FORMULARZ ELEKTRONICZNY
Biuro Projektu:
Zachodnia Izba Gospodarcza-Pracodawcy i Przedsiębiorcy
Wrocław ul. Ofiar Oświęcimskich 41/3
Tel: 71/79 50 656, kom. 508 040 280