Szkolenie  z zakresu odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami

Serdecznie zapraszam na  praktyczne szkolenie stacjonarne  z zakresu odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami, które odbędzie się w dwóch terminach do wyboru: 23 maja lub 6 czerwca w godzinach 10.00- 15.00 w Hotelu Oberża Skarbek w Lubinie, ul. Budowniczych LGOM 22.

Udział w szkoleniu pozwoli na:

  • uzyskanie wskazówek w zakresie prawidłowego wywiązywania się z obowiązków wynikających z prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wobec pracowników i zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
  • budowanie pozytywnego wizerunku firmy dbającej o prawa pracownicze
  • możliwość konsultacji z trenerem, w razie zaistnienia takiej potrzeby.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie udziału w szkoleniu i wybór terminu do 17 maja  br. na adres:  szkolenia@pracodawcy.pl

Jeżeli są zagadnienia w tym obszarze, które wymagają Państwa zdaniem  szczegółowego omówienia, bardzo proszę o przesłanie ich w terminie do 17 maja br. na adres: szkolenia@pracodawcy.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapewniamy przerwę kawową i lunch.

W załączeniu program szkolenia.