Szkolenie z zakresu sprzedaży oparte o metodykę Sandler Selling System

Serdecznie zapraszam Państwa na 2 dniowe szkolenie z zakresu sprzedaży oparte o metodykę Sandler Selling System.
Celem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji sprzedażowych oraz zapoznanie z systemem prowadzenia relacji handlowej opartej na modelu Sandler Selling System.
Szkolenie pozwoli na poznanie najważniejszych założeń modelu oraz przećwiczenie wybranych technik wywierania wpływu. Kluczowym filarem modelu Sandlera jest innowacyjna relacja handlowa (a także menedżerska) oparta na bardzo bezpośrednim podejściu w procesie komunikowania się z klientami (i podwładnymi). Sandler nie stosuje typowej presji i argumentacji sprzedażowej, lecz buduje wpływ w taki sposób, aby klient sam „przejmował” inicjatywę w podejmowaniu decyzji o kolejnych krokach w procesie zakupowym.
Zajęcia poprowadzi Arkadiusz Chludziński  z firmy  Sandler Training Polska Sp. z o.o. – licencjonowany partner światowego lidera w zakresie szkoleń dedykowanym siłom sprzedaży, jakim jest Sandler System Ltd.
Szkolenie odbędzie się w dniach 8 – 9 sierpnia  2018 r. w Lubinie, w Hotelu Oberża Skarbek, ul.  Budowniczych LGOM 20, w godzinach od 8.00 do 15.00.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty wyżywienia i sali konferencyjnej pokrywa Związek Pracodawców Polska Miedź, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Uprzejmie prosimy o wskazanie osób, które wezmą udzia w szkoleniu do 30 lipca  2018 r. na adres : sekretariat@pracodawcy.pl lub telefonicznie 76 8478585
W załączeniu przesyłamy program szkolenia oraz informacje o trenerze