Szkolenie Zarządzanie zmianą

Szanowni Państwo
Członkowie Związku Pracodawców Polska Miedź

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie pt.Zarządzanie zmianą”
Celem szkolenia jest prezentacja umiejętności:

  • wprowadzania zmian na każdym szczeblu działalności przedsiębiorstwa,
  • prawidłowej komunikacji dot. wprowadzanych rozwiązań,
  • przekonywania innych do słuszności i konieczności zmian,
  • współpracy w zespole w celu uniknięcia konfliktów.

Zmianą jest każde nowe rozwiązanie, propozycja, której celem jest usprawnienie funkcjonowania firmy. Pożądane jest, aby spotkało się ono z akceptacją i służyło wyeliminowaniu złych nawyków. Uczestnicy zapoznają się z definicją, przykładami i typologią zmian oraz możliwościami zidentyfikowania potrzebnych zmian w kontekście zdobytej już wiedzy i doświadczenia.

Szkolenie skierowane jest zarówno do osób wprowadzających zmiany jak i osób, których zmiany te dotyczą.
Szkolenie poprowadzi Krzysztof Gwozdek z Firmy PROFES
 Szkolenie odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 r. w Jesionce ( Gmina Kolsko) w Hotelu „Tanzanit”.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny, Związek Pracodawców Polska Miedź pokrywa koszty noclegu, wyżywienia i sali konferencyjnej, z wyjątkiem dojazdu na miejsce. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
 Uprzejmie prosimy o wskazanie osób, które wezmą udział w szkoleniu do 4 maja br.  
W załączeniu przesyłamy harmonogram i program szkolenia.
Z poważaniem
 Bogusław Graboń
p.o. Dyrektora Biura