Sztuczna inteligencja – wymogi etyczne i prawne

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne w sprawie przepisów dotyczących sztucznej inteligencji – na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej Sztuczna inteligencja dla Europy COM(2018) 237 final, Komunikatu Komisji Europejskiej Budowanie zaufania do sztucznej inteligencji ukierunkowanej na człowieka COM(2019) 168 final,  oraz Sprawozdania Komisji Europejskiej na temat wpływu sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i robotyki na bezpieczeństwo i odpowiedzialność COM(2020) 64 final.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 1 lipca 2021 r.

Sztuczna inteligencja to szybko rozwijająca się, strategiczna technologia o ogromnych możliwościach. Niektóre z jej zastosowań stwarzają jednak poważne ryzyko dla stosowania unijnych przepisów mających chronić prawa podstawowe, zapewniać bezpieczeństwo i określać odpowiedzialność. Inicjatywa ta zapewni stosowanie sztucznej inteligencji w sposób bezpieczny oraz zgodny z przepisami i prawami podstawowymi UE. Ogólnym celem jest zachęcanie do wykorzystania wiarygodnej sztucznej inteligencji w gospodarce UE.

Konsultacje publiczne mają na celu umożliwienie zainteresowanym stronom wyrażenia opinii na temat przedstawionych pytań i wariantów strategicznych zaproponowanych w białej księdze w sprawie sztucznej inteligencji.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12527-Requirements-for-Artificial-Intelligence
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się wstępna ocena skutków regulacji.

Źródło: Komisja Europejska