Transeuropejska infrastruktura energetyczna – przegląd wytycznych – ostatnia faza konsultacji

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne projektu Rozporządzenia UE w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu (EGD)).

Ostateczny termin na wysłanie opinii przed przyjęciem rozporządzenia przez KE to 8 marca 2021 r.

Wydanie aktu prawnego ma zapewnić spójność polityki UE w dziedzinie infrastruktury energetycznej z celem EGD, jakim jest neutralność klimatyczna. Ramy infrastrukturalne UE ulegną zmianie w celu uwzględnienia działań takich jak: szersze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i „inteligentna integracja międzysektorowa”, czyli łączenie sektorów energetycznych ze sobą w celu obniżenia emisji CO2.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl.
W załączeniu znajdują się wniosek dotyczący rozporządzenia, załączniki do wniosku oraz streszczenie oceny skutków regulacji.
Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12382-Revision-of-the-guidelines-for-trans-European-Energy-infrastructure
Źródło: Komisja Europejska