Trwałe zanieczyszczenia organiczne – określenie dopuszczalnych wartość w załączniku I (aktualizacja)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów dot. ochrony środowiska – wniosek dotyczący zmiany Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 6 grudnia 2021 r.

Przepisy UE wdrażają międzynarodowe zobowiązania Unii wynikające z Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (substancji chemicznych). Heksachlorobenzen, substancja stosowana w pestycydach, wymieniona jest w załączniku A do wspomnianej konwencji sztokholmskiej (eliminacja) oraz w załączniku I do unijnego rozporządzenia 2019/1021.
Ta inicjatywa zmienia wspomniany załącznik I, który do tej pory nie określał dopuszczalnej wartości w zakresie obecności heksachlorobenzenu jako niezamierzonego zanieczyszczenia śladowego w substancjach, mieszaninach i wyrobach.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się projekt rozporządzenia delegowanego wraz z załącznikiem.

Źródło: Komisja Europejska