Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) – kwas perfluorooktanowy (PFOA)

Komisja Europejska prowadzi konsultacje prawa ochrony środowiska i zdrowia – zmiana Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych.

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 14 czerwca 2022 r.

Komisja stawia sobie za cel ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez eliminację lub ograniczenie produkcji i stosowania TZO, zdefiniowanych w konwencji sztokholmskiej.
Ten akt dotyczy PFOA, jego soli i związków pochodnych (ujętych w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1021). Zmienia on stężenie PFOA jako niezamierzonego zanieczyszczenia śladowego w substancjach, mieszaninach i wyrobach oraz znosi określone zwolnienie, którego nie ma już potrzeby stosować w UE.

Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajdują się wniosek legislacyjny wraz z załącznikiem.

Więcej informacji jest dostępnych pod linkiem KE: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13214-Trwa%C5%82e-zanieczyszczenia-organiczne-TZO-kwas-perfluorooktanowy-PFOA-_pl

Źródło: Komisja Europejska