Trwałe zanieczyszczenia organiczne – wartości dopuszczalne i wyłączenia dotyczące PFOS

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne przepisów prawa ochrony środowiska w UE  – ocena na podstawie analizy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych

Ostateczny termin na przesłanie opinii to 28 grudnia 2023 r (koniec konsultacji: 1 stycznia 2024 r).

Rozporządzenie (UE) 2019/1021 wdraża zobowiązania UE wynikające z Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS) i jego pochodne są wymienione w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1021. Przedmiotowy środek ma zmniejszyć maksymalne dopuszczalne stężenie odnośnie do obecności PFOS jako niezamierzonego śladowego zanieczyszczenia w substancjach, mieszaninach i wyrobach oraz usunąć ostatnie szczególne wyłączenie dozwolone w UE, ponieważ nie jest już ono potrzebne.

Więcej informacji, opinii oraz ocen skutków regulacji jest dostępnych pod linkiem KE:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13666-Trwa%C5%82e-zanieczyszczenia-organiczne-wartosci-dopuszczalne-i-wy%C5%82aczenia-dotyczace-PFOS_pl
 
Uprzejmie prosimy o przesłanie wszelkich uwag oraz opinii na adres: szkop@pracodawcy.pl

W załączeniu znajduje się projekt rozporządzenia delegowanego wraz z załącznikiem.

Źródło: Komisja Europejska